دیواری کوتاه تر از قوه مجریه وجود ندارد

قربانعلی قائمی در گفتوگو با ایسنا، درباره مشخصات افراد مفید برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: به نظر من در کشور دیواری کوتاه تر از دیوار قوه مجریه وجود ندارد و مردم از این قوه انتظار دارند که تمام مشکلات و مسایل کشور را حل کند، در حالیکه کل ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد.دولت به تنهایی نمیتواند مشکلات کشور را حل کند. .


وی ادامه داد: اختیارات ریاست قوه مجریه آنقدر زیاد نیست که اگر رییس جمهور تغییر کند، وضعیت هم تغییر معناداری کند. باید برای حل مشکلات کشور و کمک به قوه مجریه هم تغییراتی ایجاد شود؛ مثلا شاهد هستیم که بعد از انتخاب شدن رییس جمهور، برخی رقبا با اختیاراتی که دارند در مسیر حرکت دولت سنگ اندازی می کنند و حتی می توانند تصمیمات رییس جمهور را متوقف یا تعدیل کنند. در این شرایط از کارایی قوه مجریه کاسته می شود.


انتهای پیام

پاسخی بگذارید