ضرورت توجه به بهداشت روان کودکان پلدختری

نگاه سرد معصومانه اش حکایت از دردهای سوزناک دارد؛ در گوشه ای از بوستان بی رمق شهر که زیر بار سیل مهیب خمیده است، کودکان پلدختری غرق در رویاهای غریب و تاریک سرگرم بازی هستند.

اسب سرکش غرور کودکانه در برهوت نگاهشان دیدنی است که با تلخند در هیاهو و ازدحام جمعیت این سو و سو می دوند.
انگار منتظرند تا دستان مهربان و نوازشگر گرهگشای سردی فاجعه و بی رحمی طبیعت شود، شاید که گرمای مهر و نوع دوستی انسان های نیکوکار خاطرات سیاه سیل را از ذهن شان پاک کند.
«مائده» کودک هفت ساله پلدختری که خانه اش در سیل اخیر ویران شده و مختصر اسباب بازی اش را آب برده دیگر وسیله ای برای بازی و سرگرمی ندارد.
او چند روز است بی قرار عروسک، دلش هوای بازی می کند و برای فراموشی غم های درونش به بوستان ولایت تنها مکان تفریحی در امان مانده از سیل شهر پناه می آورد.
بوستان ولایت پلدختر هر روز عصر تا پاسی از شب محل حضور نوباوگان و نوجوانانی است که سیل اخیر شادی و نشاط کودکانه شان را خود برده و غم و‌ آلام روحی سراسر وجودشان را فرا گرفته است.
سیل در کنار زیان های اقتصادی و مالی و آسیب بسیار به بخش های گوناگون شهری و روستایی پلدختر پیامدهای ناگوار اجتماعی و عوارض روحی و ذهنی فراوان به دنبال داشته است.
بر پایه پژوهش های علمی و مطالعات میدانی، پس از وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله موضوع بهداشت روانی آسیب دیدگان و تاثیرات روحی حوادث این چنینی در کودکان‌ حتی بزرگسالان موضوعی است که از اهمیت بسزا و خاص برخوردار است.
در بسیاری از موارد، آسیب های روحی ناشی از حوادث طبیعی آن چنان عمیق، گسترده و دامنه دار است که برای محو آنها و بازگشت افراد به شرایط روحی و ذهنی پیش از بحران به سال ها زمان و برنامه های روان درمانی و بهداشتی نیاز است.
با وجود بسیج امکانات دستگاه های مختلف اجرایی کشور حتی به کارگیری توان انسانی، فنی و تجهیزاتی نیروهای مسلح در امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به ویژه سیل استان های مختلف در حوزه مدیریت بحران و بازسازی ویرانی ها، متاسفانه در مقابل
به برنامه های روان‌شناختی و بهداشت روانی آسیب دیدگان پرداخته نشده یا اگر اقدامی شده در حد و اندازه بسیار محدود و ناچیز بوده است.
این یعنی آن که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در مواجهه و برخورد با حوادث و بلایای طبیعی کشور تنها منحصر و معطوف به پیامدهای جسمانی و عوارض مالی آنها بوده است.
در سیل اخیر پلدختر به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین خسارت اقتصادی و مالی متحمل شد در کنار خرابی های مالی و جنبه عینی قضیه، مردم به خصوص کودکان و خردسالان به علت شرایط سنی و عدم درک، تجربه و باور سختی های این حادثه شدید هنوز در شوک و بحران روحی بسر می برند که برای کاهش آلام آنان نیاز به مداخله بیشتر و بهتر روانپزشکی و و خدمات بهداشت و سلامت روان است.
کودکان به عنوان آسیب پذیرترین گروه جامعه در برابر بحران های روحی ناشی از حوادث طبیعی محتاج حمایت های ویژه بهداشتی روانی اند که به این منظور لازم است مراکز حمایت پزشکی و بهداشت روانی، خدمات مشاوره ای و مداخله در بحران های طبیعی به آنان ارایه شود.
سیل اخیر پلدختر به عنوان یکی از بلایا و حوادث طبیعی که خسارت های مادی و معنوی هنگفت و سنگین بر جا گذاشت در کنار خرابی های بسیار در حوزه های زیرساختی و مسکونی و امکانات مالی از لحاظ روانی نیز بیشترین آسیب های روحی و اجتماعی را متوجه کودکان و نوجوانان کرده است.
کودکان و نوجوانان پلدختر در شرایط کنونی پس از بحران بیش از هر کمک دیگری نیازمند خدمات سلامت روان هستند.
برای تحقق و دریافت این خدمات حضور و تقویت استقرار نیروهای متخصص روانپزشک، روانشناس و مشاوران توانمند برای مداخله در بحران و راه اندازی مراکز سلامت بهداشتی روانشناختی در کانون های شهری و روستایی بسیار ضروری و لازم است.
همهمه و جیغ و داد ناوباوگان پلدختری که سیل خانه و اسباب زندگی خانواده شان را به کام بلعید این روزها سینه خاک گرفته آسمان پر گرد و غبار شهر را می شکافد و گم می شود.
مائده دختر بچه نحیف و تکیده پلدختری هنوز غرق رویاست و به روزهایی می اندیشد که با پدر، مادر و برادر و خواهر بزرگترش زیر سقف خانه جدید و آسمان آبی شهرش بدون راحت و بدون دغدغه روحی و فکری زندگی می کند.
در سیل نیمه نخست فروردین جاری 11 هزار خانه شهری و روستایی پلدختر خسارت کلی و جزیی دید.
سیل پلدختر با وجود آسیب های کلان به بخش های مسکونی، تجاری، کشاورزی، زیرساختی و… به علت هشدارهای قبلی هواشناسی و آمادگی دستگاه اجرایی و مدیریت بحران تنها دو قربانی گرفت.

پاسخی بگذارید