۶۰ هزار تن سیب و پرتقال تامسون آماده عرضه برای شب عید

به گزارش ایسنا، داراب حسنی – مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک – در نشستی خبری که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: از ۲.۷ میلیون هکتار سطح زیر کشت، ۱.۷ میلیون هکتار مربوط به میوه‌های سردسیری است.

وی ادامه داد: از برنامه‌های این دفتر سرشاخه‌کاری درختان میوه است زیرا در برخی گیاهان مشکلاتی از قبیل شانسی بودن و بذری بودن وجود دارد. همچنین از اقدامات دیگر این دفتر می‌توان به اصلاح و نوسازی برخی درختان میوه، توسعه باغات در اراضی شیبدار، توسعه کشت در مناطق خشک، اصلاح نهال، ایجاد باغات مادری، سرشاخه‌کاری انگور و خرید ارقام جدید اشاره کرد.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک در ادامه تشریح کرد: پیش‌بینی شده بود که ۱۶ هزارهکتار باغات جدید احداث شود که در حال حاضر ۳۲ هزارهکتار از آن احداث شد. از طرفی در بخش توسعه باغات در اراضی شیبدار ۲۹ هزار هکتار اراضی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است که ۲۴ هزار از آن توسعه پیدا کرده است.

به گفته وی در سال ۱۳۹۸ سطح باغات مادری۲۰ هکتار بوده است.

حسنی در پایان صحبت هایش همچنین به وضعیت میوه شب عید اشاره کرد و گفت:  مشکلی در زمینه تامین میوه شب عید وجود ندارد و در حال حاضر ۲۵ هزار تن سیب درختی و ۳۵ هزار تن پرتقال تامسون شمال و جنوب آماده عرضه برای شب عید است.

ادامه دارد

پاسخی بگذارید